arrow-small-left Created with Sketch. arrow-small-right Created with Sketch. Carat Left arrow Created with Sketch. check Created with Sketch. circle carat down circle-down Created with Sketch. circle-up Created with Sketch. clock Created with Sketch. difficulty Created with Sketch. download Created with Sketch. email email Created with Sketch. facebook logo-facebook Created with Sketch. logo-instagram Created with Sketch. logo-linkedin Created with Sketch. linkround Created with Sketch. minus plus preptime Created with Sketch. print Created with Sketch. Created with Sketch. logo-soundcloud Created with Sketch. twitter logo-twitter Created with Sketch. logo-youtube Created with Sketch.

Abortion (Dari) - سقط جنین

سقط جنین

حامله گی های پلان ریزی نشده، برای زنان در هر سن و عقبه ای اتفاق می افتد. حدود نیمی از حامله گی ها در آسترالیا پلانریزی شده نبوده اند. برخی از زنان تصمیم می گیرند که طفل خود را بدنیا آوردند، در حالی که بعضی دیگر تصمیم می گیرند که با سقط جنین به حمل شان خاتمه دهند.

سقط جنین چیست؟

سقط جنین روش صحیِ ایمنی است که حامله گی را تمام میکند. همچنین ممکن است به نامهای "خاتمه" یا "خاتمه حامله گی" نیز یاد شود. تخمین زده می شود که حدود یک سوم حامله گی های پلان ریزی نشده، خاتمه داده می شوند.

آیا سقط جنین در آسترالیا قانونی است؟

سقط جنین در آسترالیا یگانه زمانی قانونی است که ذریعه یک فرد مسلکی صحی راجستر شده انجام شود. اما قوانین سقط جنین بین ایالت ها و قلمروها متفاوت است (به عنوان مثال قوانینی در مورد چگونگی و زمان دسترسی زنان به سقط جنین).

دلایلِ سقط جنین

سقط جنین یک انتخاب شخصی است. که می تواند تصمیم سختی باشد. دلایل بسیاری وجود دارد که چرا شما ممکن است سقط جنین را انتخاب کنید. صرف نظر از دلیل، اگر شما میخواهید حامله گی خود را خاتمه دهید، این انتخاب شما است.

انواع سقط جنین

دو قسم سقط جنین وجود دارد: سقط جنین طبی و سقط جنینِ ذریعه عملیات. هر دوی آنها ایمن و موثر می باشند.

سقط جنین طبی

سقط جنین طبی یعنی شما بخاطر سقط جنین دوا استفاده میکنید. این گزینه الی هفته های نهم حامله داری قابل دسترس است.

اگر سقط طبی را انجام دهید برای چند ساعت، گرفتگی شدید دور شکم را تجربه می کنید، مگر پس از انجامِ سقط جنین، درد باید کم شود. داکتر شما می تواند برای کمک به شما دوای قوی تر برای درد تجویز کند. شما میتوانید آنرا در خانه مدیریت کنید.

سقط جنین ذریعه عملیات

اگر بیش از نُه هفته از حامله گی تان می گذرد، یا نمی خواهید سقط جنین طبی را انجام دهید، ممکن است به جای آن سقط جنین ذریعه عملیات را انتخاب کنید.

سقط جنین ذریعه عملیات معمولاً به حیث پروسیجر یکروزه انجام می شود.

اگر تحت بیهوشی عمومی سقط جنین ذریعه عملیات انجام دهید (در حالی که در خواب هستید)، هیچ دردی را تجربه نخواهید کرد. اما ممکن است چند روز پس از آن دچار گرفتگی عضلات دور شکم بشوید. اگر تحت بی حسی موضعی سقط جنینِ ذریعه عملیات را انجام دهید، احتمالاً در طول سقط، گرفتگی های خفیف تا قوی ای را احساس خواهید کرد.

همچنین طبیعی است که گرفتگی و درد مشابه دوران حیض را طی چند روز آینده داشته باشید.

برای تسکین درد می توانید از بسته های حرارتی، داروهای مسکن و استراحت استفاده کنید.

اگر درد شدید دارید، با داکتر خود صحبت نمائید.

چه زمانی شما میتوانید به فعالیت های نورمال برگردید؟

شما میتوانید به فعالیت های نورمال بعد از روز سقط برگردید اگر شما به صورت فزیکی و عاطفی خوب باشید اما برای یک تا دو هفته آینده، باید از موارد ذیل اجتناب کنید:

 • بلند کردن اجسام سنگین، کار جسمی و فعالیت های شدید
 • داشتن رابطه جنسی، استفاده از تامپون و قرار دادن هر چیزی در آلت تناسلی زن
 • حمام کردن و به آببازی رفتن

علائم عاطفی رایج عبارتند از:

 • تغییرات خلق و خوی
 • فراموشی
 • اضطراب

مصارف سقط جنین چقدر است؟

مصارف سقط جنین به موارد ذیل بستگی دارد:

 • شکل سقط جنین
 • مرحله حامله گی شما
 • جایی که شما سقط جنین را انجام میدهید (برای مثال کلینیک دولتی یا خصوصی)
 • اینکه آیا اگر واجد شرایط Medicare هستید
 • اگر بیمه صحی شخصی دارید

اگر کارت Medicare دارید و به یک کلینیک خصوصی مراجعه می کنید:

 • سقط جنین طبی ممکن 100$ الی 500$ هزینه داشته باشد
 • سقط جنین ذریعه عملیات ممکن 400$ الی 600$ هزینه داشته باشد.

بعضی کلینیک ها و شفاخانه های دولتی ممکن قیمت های پائیینتر داشته باشند. اگر شما واجد شرایط هستید، ممکن هیچ هزینه موجود نباشد داکتر شما میتواند معلومات بیشتری را دراختیار شما قرار بدهد.

آیا برای سقط جنین ضرورتِ به ارجاع دارید؟

برای رزرو سقط جنین ضرورتی به ارجاع از داکتر خود ندارید – به جزء در آسترالیای غربی که ازلحاظِ قانونی مورد ضرورت است.

آیا قبل از انجام سقط جنین ضرورتِ به مشوره دارید؟

شما ضرورتی به انجام مشوره ندارید، اما اگر می خواهید با کسی صحبت کنید یا به معلومات بیشتری ضرورت دارید، این امکان در دسترس می باشد.

معلومات بیشتر

شما میتوانید معلومات بیشتررا در مورد سقط را از داکتر یا مرکز صحی محلی برای خانم ها ، مرکز صحی جنسی و پلانگذاری خانوادگی یا خدمات صحی Aboriginal and Torres Strait Islander دریافت نمائید.

همچنان شما میتوانید معلومات بیشتر ازین ادارات معتبر بدست آورید:

برای معلومات بیشتر، منابع و مراجع، از jeanhailes.org.au/health-a-z/sex-sexual-health/abortion دیدن نمائیدبرای معلومات بیشتر، منابع و مراجع، از