arrow-small-left Created with Sketch. arrow-small-right Created with Sketch. Carat Left arrow Created with Sketch. check Created with Sketch. circle carat down circle-down Created with Sketch. circle-up Created with Sketch. clock Created with Sketch. difficulty Created with Sketch. download Created with Sketch. email email Created with Sketch. facebook logo-facebook Created with Sketch. logo-instagram Created with Sketch. logo-linkedin Created with Sketch. linkround Created with Sketch. minus plus preptime Created with Sketch. print Created with Sketch. Created with Sketch. logo-soundcloud Created with Sketch. twitter logo-twitter Created with Sketch. logo-youtube Created with Sketch.

Heavy periods (Dari) - عادت ماهوارهای سنگین

عادت ماهوار سنگین (خونریزی شدید قاعده گی) وقتی است که شما در هر عادت ماهوار مقدار زیادی خون از دست میدهید. از هر چهار زن یک نفر عادت ماهوار سنگین دارد. درباره عادت های ماهوارسنگین، از جمله علائم، علل و گزینه های درمانی بیشتر بدانید.

چطو میدانید که عادت ماهوار سنگین دارید؟

تشخیص اینکه آیا عادت ماهوارسنگین دارید یا نخیر، سخت است، اما بعضی از علائم رایج است. منحیث مثال:

  • شما باید محصول عادت ماهوار تان (مثل پد، تامپون، پیاله قاعده گی) را هر دو ساعت یا کمتر تعویض کنید.
  • شما باید محصول عادت ماهوار تان را در طول شب تعویض کنید
  • متوجه لخته های خونی می شوید که بزرگتر از یک سکهء 50 سنتی است
  • عادت ماهوارتان بیشتر از هشت روز طول میکشد.
  • عادت ماهوار تان شما را از انجام کارهایی که معمولا انجام میدهید مانع میشود.

علائم عادت های ماهوار سنگین

اگر عادت ماهوار سنگین دارید، شما شاید:

گرفتگی یا درد در قسمت بطن تحتانی (بطن) داریدممکن است رنگ پریده به نظر برسید یا بخاطر سطح کم آهن احساس خستگی یا سرگیجه کنید.

علت عادت های ماهوار سنگین چیست؟

عادت ماهوارهای سنگین ممکن است به دلیل تغییرات هورمونی باشد که باعث میشود پوشش رحم تان بیشتر از حد معمول رشد کند. این لایه برای ایجادعادت ماهوار میریزد. مگر ممکن است دلایل دیگری هم وجود داشته باشد، منحث مثال، اندومتریوسیس، پولیپ، فیبروید یا ادنومیوسیس.

عادت ماهوارهای سنگین چطور تشخیص داده میشود؟

اگر نگران عادت های ماهوار سنگین هستید و علائم آن بر زنده گی روزمرۀ تان تأثیر میگذارد، باید به داکتر تان مراجعه کنید. داکتر دربارۀ سابقه طبی تان سؤال میکند و ممکن است بخواهد که یک معاینه داخلی برای بررسی رحم و تخمدان شما انجام دهد.

آنها همچنان ممکن است تستها ها یا بررسیهایی را انجام بدهند تا بفهمند چه چیزی باعث ایجاد این مشکل شده است. مثلاً تست حاملگی، آهن ، خون یا التراسوند.

گزینه های معالجه

اگر عادت ماهوارهای سنگین برایتان تشخیص داده شود، داکتر تان اپشنهای تداوی مختلف را مورد بحث قرار میدهد. منحیث مثال:

  • دواهای خاص (مثل دواهای ضد التهاب یا ترنگزمیک اسید)
  • تداویهای هورمونی (بعنوان مثال دستگاه داخل رحمی Mirena® (IUD) یا تابلیت)
  • پروژستینها (اشکال مصنوعی هورمون پروژسترون).

با توجه به علت خونریزی، ممکن است ضرورت به انجام یک عملیات داشته باشید.منحیث مثال:

  • هیستروسکوپی - یک پروسیجر روزانه برای ارزیابی داخل رحم تان
  • ابلیشن اندومتر - یک پروسیجر روزانه برای برداشتن پوشش داخلی رحم.

در بعضی موارد، وقتیکه پروسیجرهای طبی یا عملیات به مدیریت خونریزی کمک نکنند، ممکن است ضرورت به هیسترکتومی (عملی غیرقابل برگشت برای برداشتن رحم و اغلباً لوله های فالوپ) داشته باشید.

مهم است که قبل از تصمیم گیری دربارۀ خطرات و مزایای هر پروسیجر با متخصص تان گپ بزنید.

چه زمانی به داکتر مراجعه کنید

اگر فکر میکنید عادت ماهوارهای سنگین و علائم آن زنده گی روزمرۀ تانرا تحت تأثیر قرار میدهد، به داکتر تان مراجعه کنید.

برای معاومات بیشتر، منابع و مراجع، از صفحه وب Jean Hailes periods-heavy bleeding دیدن کنید.