Health A-Z

Health A-Z

For information on a particular condition or topic try our Health A-Z with links to this and other Jean Hailes websites or use the website search function.

Health Tips

Challenging the myths around dieting and weight from our Health for Women website

A few simple lifestyle changes can prevent kilo creep, without dieting. Learn more...

Around Jean Hailes

Banner
 
Home Resources Fact Sheets Other Languages Turkish

Turkish Fact Sheets

Jean Hailes, Avustralyalı kadınlara yönelik degisik saglık hizmetleri veren ve kar amacı gütmeyen ulusal bir kurulustur. Vakfın amacı asagıdaki konularda kadınlara yardımcı olmaktır: 

  • Kadınlara ve kadın doktorlarına bagımsız, en yeni egitim programları saglamak 
  • Önemli kadın saglık arastırmaları yürütmek 
  • Genis kapsamlı kadın saglık klinigi saglamak

Egitmenlerimiz, arastırmacı ve uzmanlarla isbirligi yaparak, yapılan en son arastırmaların sonuçlarını kolay anlasılabilir, pratik bilgiye dönüstürür.

Aralarında temel bilgilerin verildigi dökümanlar, web siteleri ve ücretsiz bir ulusal kadın saglıgı dergisinin de bulundugu vakıfın kaynakları; kadın saglıgı ve esenligi konularında kolay anlasılır bilgiler saglar.

Temel bilgilerin verildigi dökümanlar:

Vakıf tarafından çok çesitli konularda temel bilgiler verilen dökümanlar hazırlanmıs ve bunlardan bazıları baska dillere de tercüme edilmistir.

Turkish
pdfBone Health - Prevention of Osteoporosis325.82 KB

  Hormon Tedavisi

2008Turkish_Hormone_Therapy.pdfHormone Therapy 53.86 KB

Turkish
pdfUnderstanding Menopause and Midlife234.45 KB

Daha fazla bilgi nasıl alabilirim?

NSW www.mhcs.health.nsw.gov.au/publicationsandresources#b_start=0
QLD www.health.qld.gov.au/multicultural/public/turkish.asp
VIC  www.cancervic.org.au/browse.asp?ContainerID=turkish 
Health Translations Directory - www.healthtranslations.vic.gov.au  
The Multicultural Centre for Women's Health has a comprehensive Library and Resource Collection with over 10,000 multilingual leaflets, videos, audio tapes, books, reports and journals on related topics (in 80 languages) - www.mcwh.com.au 

 

Content updated 10 February 2012

Share
New Look Jean Hailes for Women's Health Coming Soon

Follow us

Stay in touch

Free email updates

Stay in touch

Research studies

Would you like to participate in a study?

Learn more here

Testimonials

Website
“Living in a remote rural area, I have limited access to women’s health facilities and resources. Thanks to Jean Hailes I can access reliable health information online.”
Lauren, Tamworth, NSW


This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. healthinsite Better Health Channel
Get Adobe Reader Get Adobe Flash Player
This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information: verify here. Jean Hailes for Women's Health
is a healthinsite Partner
Jean Hailes for Women's Health 
is a Better Health Channel Partner
Downloadable information may require
Adobe Reader or Adobe Flash Player
© Copyright 2014 Jean Hailes for Women's Health